Uncategorized

Home Uncategorized

Cách đặt trang phục có kích cỡ tùy chỉnh

 

1.Chọn tùy chọn ‘kích cỡ tùy chỉnh’.

 

*Nếu không có tùy chọn kích cỡ tùy chỉnh, vui lòng gửi một phiếu yêu cầu tại http://cosplayfu.com/support/ và để thợ may đo của chúng tôi kiểm tra xem liệu họ có thể may cho bạn không.*Các trang phục có kích cỡ tùy chỉnh sẽ không thu thêm khoản phụ phí nào, tuy nhiên thời gian xử lý sẽ dài hơn so với trang phục có kích cỡ cố định.

 2.Đo & điền vào kích cỡ mà bạn muốn, điền số lượng, và nhấn vào ‘Mua bây giờ’.

*có thể đo theo inch (1 inch = 2.54 cm) hoặc cm.

 3.Kích cỡ tùy chỉnh bạn yêu cầu sẽ được hiển thị trong giỏ hàng, hãy kiểm tra & đảm bảo rằng kích thước là chính xác, sau đó nhấn vào ‘Tra xuất’.

 4.Click ‘Checkout’ bạn có thể tiếp tục đặt hàng như bình thường.

Cách Sử Dụng Coupon CosplayFU?

1.Chọn giới tính, kích cỡ, điền số lượng, rồi nhấn vào ‘Mua bây giờ’.

2. Sản phẩm sau đó sẽ được chuyển vào giỏ hàng, hãy xác nhận kích cỡ, số lượng, rồi điền mã coupon của bạn vào ô trống nằm phía dưới phần ‘tổng giá’và nhấn vào ‘sử dụng coupon’.

3. Bạn có thể nhìn thấy ‘giá giảm do  ‘,rồi nhấn vào ‘Tra xuất’.

4. Sau đó, bạn có thể tiếp tục như đối với đơn hàng bình thường. n_n

Cách đặt hàng

 

1Chọn kích cỡ, điền số lượng, rồi nhấn vào ‘Mua bây giờ’.

2.Món hàng sẽ được chuyển vào giỏ hàng, hãy xác nhận kích cỡ, số lượng, rồi nhấn ‘Tra xuất’.

3.Điền thông tin vận chuyển, tất cả các chi tiết vận chuyển sẽ được hiển thị sau khi bạn xác nhận.

 

 

Kiểm tra Ngày Giao hàng Ước tính, và chọn phương thức vận chuyển.

Điền thông tin vận chuyển

 

 

4.Chọn cổng thanh toán, rồi nhấn vào ‘Xác nhận & Tra xuất’.


Kiểm tra hộp kiểm tra kép, và đảm bảo rằng tất cả mọi thông tin đều chính xác, rồi nhấn vào ‘Tra Xuất’.

 

5.check your information, then ‘checkout’

Kiểm tra hộp kiểm tra kép, và đảm bảo rằng tất cả mọi thông tin đều chính xác, rồi nhấn vào ‘Tra Xuất’.
{Stripe}

图片1

{Paypal}

图片2

{WorldPay}

图片3

 

1.When it is paid successfully, you will receive an email confirmation from the payment gateway.*If it failed, you will receive a ‘Billing Problem’ email notification with payment failed reason.

2.*After we confirmed the payment in (weekdays), we will send you an order confirmation email at the same time.

3.When the package is sent, we will send you an email (with tracking number & link) immediately.*Or, you can simply use the ‘Track Order’ function at http://m.cosplayfu.com/orderstatus

4.*Of course, you can submit ticket at Support Center if there are any questions.

5.If extra information or confirmation is needed, we will contact you directly by email, so please make sure your email address is correct. n_n

Bagaimana Menggunakan Kupon CosplayFU?

1Pilih ukuran, jumlah masukan, lalu klik ‘Beli sekarang’.

2.Ini masuk ke keranjang belanja, konfirmasikan ukuran, jumlah, lalu masukkan kode kupon Anda ke dalam daftar di bawah ‘harga total’ dan klik ‘gunakan kupon’.

3. Anda bisa melihat ‘harga diskon kupon’, lalu klik ‘Checkout’.

Bagaimana memilih wig favorit saya?

Anda bisa wig dengan warna, panjangnya, mudah dan langsung!
Silakan kunjungi  http://www.cosplayfu.com/wigs.htm  dan pilih apakah Anda ingin memilih berdasarkan warna atau panjangnya.

* Misalkan saya ingin memilih wig dengan warna.

2.Klik ‘Warna’, ini menunjukkan semua warna di sana, dan Anda cukup mengklik warna yang Anda inginkan dan memeriksa semua wig yang ada dalam semua gaya dan panjang, dengan warna yang sama.

3.Semua wig pink ditampilkan.

Existem apenas tamanhos padrão para os figurinos, posso encomendar tamanho personalizado?

 

Sim, podemos adaptar tornar o tamanho para você.

1.Por favor, escolha qualquer tamanho padrão e clique em ‘compre agora’.

2. Clique em ‘Conflra’ no carrinho de compras.

3.Preencher o formulário de informações de envio, e anote o seu tamanho exato do corpo (peito, cintura, anca, pernas exterior, altura, peso, em centímetros & kg) na caixa de observação (em forma de pedido), em seguida, escolha o método de envio.

em seguida, Conflrmar & Pagar

 

사용자 정의 크기의 의상을 주문하는 방법 

 

1.크기 옵션에서 ‘사용자 지정 크기’를 선택.

 

*어떤 사용자 정의 크기 옵션이없는 경우, https://m.cosplayfu.kr/support/index.php?a=add 에서 티켓을 제출하고 그들이 당신을 위해 할 수있는 경우에 우리의 재단사 확인 주시기 바랍니다.

*사용자 지정 크기 의상은 추가 비용을 청구하지만, 고정 된 크기의 의상보다 더 길어질 수 있습니다 시간이 진행되지 않습니다.

 2.측정 및 당신이 가지고 싶은 크기, 입력 양을 채우 클릭 ‘지금 구매’.

 

*크기 인치 (1 inch = 2.54 cm) 또는 cm에서 측정 될 수있다.

 3.데이터를 편집하려면 클릭.

 

 4.당신이 표시됩니다 필요한 사용자 정의 크기는 확인 및 크기가 정확한지 확인. 당신이 아무 것도 변경하지 않는 경우,6를 클릭. 일부 데이터를 변경하는 경우, ‘최신 정보’를 클릭하십시오.

  

 5.다음 정상으로 순서를 진행할 수, ‘점검’을 클릭.

How to order custom size dress?

 

 1. Choose ‘Custom size’ in size option.

  英文1

  *If there is no custom size option, please submit ticket at http://partydress.cosplayfu.com/support and let our tailors check if they can make for you.

   

  *Custom size dresses does not charge extra cost, but the proceed time will be longer than fixed size costumes.

   

 2. Measure & fill in the size you’d like to have, input quantity, and click ‘Buy it now’.

  英文2

  *Size can be measure in inch (1 inch = 2.54 cm) or cm.

   

 3. The custom size you required will be shown in shopping cart, check & make sure the size is correct, and then click ‘Checkout’.

  英文3

   

 4. Then, you can precede the order as normal.

updated: January 28th, 2016 by admin

Shipping holidays:

From 4th to 12th February 2016, it is the public holidays of our shipping companies, so no packages will be shipped out during that period.

ヾ(*´∇`)ノ ◝(。◕‿◕。)◜ ヾ(*´∇`)ノ ◝(。◕‿◕。)◜ ヾ(*´∇`)ノ ◝(。◕‿◕。)◜ ヾ(*´∇`)ノ

updated: January 6th, 2016 by admin

Dear Customers,

During February 2016, they are our tailors’ long public holidays of our Lunar New Year in both Hong Kong and China. During this period, your order’s processing time will be longer than normal seasons.

If you have rush order, please make sure to place it before 18th January 2016, and write down the specific date needed in order form, so we can proceed your rush order in high priority and make sure it can reach you on time.

If you need your commission orders (those items that provided with reference photos only, no actual product photos yet) during February & March, please make your order before 15th January 2016!!

 

During the holidays, everything else, such as placing orders, asking questions through email and Support Center, will operate as usual.

 

ヾ(*´∇`)ノ ◝(。◕‿◕。)◜ ヾ(*´∇`)ノ ◝(。◕‿◕。)◜ ヾ(*´∇`)ノ ◝(。◕‿◕。)◜ ヾ(*´∇`)ノ

*P.S.1. Don’t forget to mark the date you need it when making your order~

*P.S.2. Everything else, such as placing orders, submit suggestions, asking questions through email and Support Center, will all operate as usual~
*P.S.3. If you’ve questions about this post, just write down your question at this post bottom ‘Leave a Reply’, we will check & reply it as soon as we check it~

 

Sorry for any inconvenience caused and feel free to contact us at our Support Center.
…..

Sincerely yours,

CosplayFU Team

Special Note:

These costumes , wigs, shoes and accessories are ready to ship within 24 hours. If you are rush to get your costume before Halloween, it is your quick solution!

 

..

***************

P.S. 1: All wigs & accessories are fixed size, so you can simply choose them from the list.

P.S. 2: Costumes & Shoes: Remember to select the size states with {In stock(size) : xx}, like this

..

P.S. 3: Shipping: Remember to choose Premium Express shipping {the fastest shipping method; 3-6 days shipping time }

Premium-Express-shipping

..

★\(*゚▽゚*)/★*★\(*゚▽゚*)/★*★\(*゚▽゚*)/★*★\(*゚▽゚*)/★*★\(*゚▽゚*)/★*★\(*゚▽゚*)/★*

123456